De Change professionals van de 21ste eeuw beseft dat de wijze van change zelf veranderd is. 

 

Niet simpel maar wel mogelijk om een groep of team te coachen tot een punt dat prestaties en welzijn evenwaardig aanwezig zijn.

Het is mogelijk om ook met grote groepen te werken aan gezamenlijkheid. Het vraagt een speciale vorm van facilitatie.

Hoe landt de Ontwikkelingsgerichte benadering in coaching in een cultuur als Suriname?

Bildung 3.0 is de term door Anderson & Björkman bedacht, om het hedendaags ontwikkelingsniveau aan te geven die we nodig hebben om complexiteit aan te kunnen.

Geen beter middel om te groeien in wijsheid door je verhouding met geld te exploreren.

Transitie gaat altijd over gelaagde ontwikkeling: ouders, leerkrachten, teams, directies, het moet allemaal samen, stap voor stap. Facilitatie van ontwikkeling is erg welkom.

Zingeving is een thema dat een steeds grotere rol speelt in hoe mensen en organisaties hun leven inrichten. Grote vraag daarbij is de vaardigheid om zingeving voor jezelf te construeren.

FIT staat voor Functioneringsgesprekken in Teamverband. Deze methodiek vervangt het individuele functioneringsgesprek tussen leidinggevende en medewerker en bevordert de zelfsturing van het team

PAC, Platform Onafhankelijke Coaches is door Jikke de Ruiter in de wereld gezet. Coaching wordt er geplaatst in een maatschappelijk perspectief. Bovendien gebruikt deze ‘beroepsvereniging’ geen bureaucratiserende structuren, regels en controles.

Formatief toetsen is in het onderwijs een hot item. Maar hoe doe je het? Koosje de Vries, lerarenopleider bij Fontys, maakt er haar speerpunt van om de Ontwikkelingsgerichte methodiek in te zetten voor deze vorm van toetsing.

Natuurcoaching is meer dan de natuur gebruiken binnen coaching. Ann Sterckx heeft een benadering ontworpen die de diepe verbinding met de natuur en je eigen natuur centraal stelt in deze vorm van coaching.

Interessant? Deel deze pagina!