Hoe je als professional met je drievoudig hart impact kunt verhogen, laten we graag zien in concrete toepassingen. Elke collega heeft daarin zijn geliefkoosde specialiteit. Scrol zelf even door de projecten en campagnes. Leer de mensen kennen die er zich mee bezig houden.

De corporate activist is een professional die van binnenuit structuur en cultuur doet kantelen. Niet simpel maar wel mogelijk.

FIT staat voor Functioneringsgesprekken in Teamverband. Deze methodiek vervangt het individuele functioneringsgesprek.

Koosje en Peter brengen natuur, het fysieke, het sociale en het geestelijke samen op deze bijzonder plek. Puurzaam.

Je zou denken dat het management in Suriname gemoedelijker is. Bryan Walker vertelt er meer over.

Wat geef je terug aan de aarde? Of is het altijd nog maar meer de natuur gebruiken voor je eigen opbrengsten?

Zijn fiscalisten en accountants ontwikkelingsgericht bezig met hun klanten? Of bevestigen ze het oude profiel van de adviseur?

Bijna ongemerkt kantelt het onderwijs. Of toch niet? Hoe als school van binnuit innoveren?

Zingeving is een thema dat een steeds grotere rol speelt in hoe mensen en organisaties hun leven inrichten.

PAC, Platform Onafhankelijke Coaches is door Jikke de Ruiter in de wereld gezet. Coaching wordt er geplaatst in een maatschappelijk perspectief.

Formatief toetsen is in het onderwijs een hot item. Maar hoe doe je het? We ontwikkelden in samenwerking met scholen gespreksmethodiek en toolkit.

Meer en meer ondernemers willen een zaak opzetten die hun eigen waarden en identiteit uitdrukt. Hoe succesvol ondernemen met wie je bent?

Met welk toepassingsproject ben jij aan de slag?

JOIN THE MOVEMENT

Persoonsvorming tot op zo’n bewustzijnsniveau dat je complexiteit en onzekerheid aankunt. Hoe ziet dat er uit?

We willen de Sustainable Development Goals graag volgen, maar waar valt het werk van Ontwikkelingsgerichte professional onder?

Kun je met een grote groep ook echt interactief en participatief werken? Jazeker. Gebruik een large scale intervention op maat van je vraag.

Hoe een groep of team ontwikkelen tot op het punt dat prestaties en welzijn evenwaardig aanwezig zijn? De Ontwikkelcirkel doet zijn werk.

Eenmaal leraren de kans krijgen om op een veilige manier te praten over zichzelf, voelen ze hoe bevrijdend het is.

Bemiddeling (mediation) is de oefening voor iedereen om constructief om te gaan met verschillen.

In een complexe samenleving worden sociaal werkers  uitgedaagd om door te ontwikkelen volgens het VOMELP profiel.

Interessant? Deel deze pagina!