Netwerk

Het netwerk ONTWIKKELINGSGERICHT ! staat ter beschikking voor verdere vervolmaking, samen ondernemen en missiegedreven activiteiten.

We zijn een zeer ondernemende groep mensen. Het bruist van activiteit en kruisbestuiving. Wat je er uithaalt staat in verhouding tot je investering (in tijd en energie).

Wil je meer weten over de stichtende ontwikkeling van ons netwerk zelf, met deze knop kun je het aanvragen.

Lidmaatschap

BONDGENOOTSCHAP

Aansluiting gebeurt informeel, via een contact die je hebt met iemand uit het netwerk. Je kunt je interesse ook laten kennen via een email. Onze activiteiten dienen geen commercieel doel. We gaan voor de gedachte van een ruileconomie: je ontvangt en je geeft.

We denken aan volgende activiteiten die we voor elkaar kunnen organiseren:

 • Een peter of meter voor nieuwkomers.
 • Het netwerk bekendmaken met jouw werk, visie en aanbod.
 • Verbinden met andere netwerken, ambassadeur zijn.
 • Leads aanbrengen.
 • Peer2peer coaching.
 • Intervisie bijeenkomsten.
 • Produktontwikkeling naar specifieke doelgroepen.
 • Samen aan klantenwerving doen.
 • De mogelijkheid om je eigen expertise en ervaring in te brengen.
 • De kennisbasis van de benadering uitbreiden.
 • Bloggen, vloggen en activiteit op sociale media.
 • Administratie, marketing en organisatie van het netwerk zelf.
 • Praktische hulp bij de organisatie van activiteiten.
 • Elkaar helpen bij websitebouw.
 • …..

Interessant? Deel deze pagina!