Sociaal werk

Vrijwel iedere sociaal werker die aan de opleiding begint hoor je het zeggen ‘ik wil sociaal werker worden omdat ik anderen wil helpen’. Gedurende de opleiding houden studenten deze gedachten nog wel vast maar eenmaal aan het werk blijkt hun werkveld uitermate complex me bewoners die worstelen met de meest uiteenlopende vragen, lastige kwesties en dat in een ingewikkelde systeemwereld.

De toekomst van het sociaal werk vraagt volgens Marcel van Eck, sociaal werker van het jaar 2020-2021, in de doorontwikkeling van de sociaal werker in de praktijk. Sociaal werkers kunnen leren om met deze complexiteit om te gaan. Dat vraagt wel een stevige upgrade in het profiel.

Dat profiel voor de hedendaagse sociaal werker kun je vangen in zes patronen, samengevat in het acroniem: VOMELP

Patroon 1. Voorbij de vakjes: sociaal werkers zijn  generalisten die leren uitzoomen, patronen zien, praktijkgericht onderzoek doen, persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, verwondering houden, niet-weten.

Patroon 2. Persoonlijke Ontwikkeling: sociaal werk daagt je uit om jezelf verder te ontwikkelen (mindset training, zelfreflectie, zelfzorg, Kegan & Lahey).

Patroon 3. Meerstemmige identiteit: sociaal werkers zijn in control bij de situaties bij cliënten en bij positionering in samenwerking. Ze nemen meerdere rollen op zich. Ze zijn én helper, én coach, én oplosser, én systeembouwer én leraar (dialogische zelf, Hubert Hermans).
 

Patroon 4: Emergente contexten: sociaal werkers creëren gunstige contexten waarin ontwikkeling kan ontstaan (cocreatie, dialoogvoering, art of hosting, Vygotsky).

Patroon 5. Verbinding tussen Lagen: met en tussen individu, groep, buurt, samenleving en maatschappelijke thema’s, deze worden met elkaar verweven (taxeren, het juiste midden, zingevend bezig zijn).

Patroon 6: de Plek der moeite: je wordt uitgedaagd om voor je idealen te gaan en staande te blijven.

Dit profiel helpt je als sociaal werker om naast het probleemoplossend en interventionistisch helpen, een ontwikkelingsgerichte mindset als brede basis te nemen van je maatschappelijke missie. De Ontwikkelingsgerichte manier van werken geeft kapstokken en oefeningen om dit profiel eigen te maken. Coachings- en trainingssessies worden aan teams van sociaal werkers aangeboden om als individu of team zich te spiegelen aan dit profiel. 

Neem via dit emailadres rechtstreeks contact met sociaal werker van het jaar en trainer-coach Marcel van Eck

Interessant? Deel deze pagina!