Ontwikkelingsgericht in Suriname

Bryan Walker van het CoachingCentrum geeft training in Suriname in Ontwikkelingsgericht coachen voor individuen en teams. Hij bekijkt het ook altijd in combinatie met online coaching. Dat kan het mogelijk maken om ook vanuit Nederland de ontwikkelingen in Suriname op te volgen.

Bryan Walker: als trainer van Surinaamse origine was het voor mij interessant om met de deelnemers te kijken naar de relatie tussen de methodiek en de Surinaamse cultuur, als context. Er waren twee culturele aspecten die noemenswaardig zijn.

1.Wij-cultuur. Men is ten eerste geneigd om vanuit een wij-cultuur het groepsbelang boven het individueel belang te stellen. Met de ‘Vork’ in de hand hebben de coaches nu een model om dit cultureel aspect wat een relatie heeft met het spoor van identiteit en groter geheel, methodisch te integreren binnen hun coaching.

2.Hierarchie. Een tweede interessant aspect is dat in Suriname hiërarchie binnen het onderwijs en organisaties in grotere mate aanwezig dan in Nederland. Het gevolg hiervan is dat studenten of medewerkers op deze manier minder snel uitgenodigd worden zelf na te gaan hoe ze iets kunnen uitvoeren of aanpakken. Dit cultuuraspect heeft logischerwijs een sterke invloed op de zelfsturing van cliënten. Men merkt echter dat er een verschuiving plaatsvindt van hiërarchische, directieve lesmethoden en leiderschapsstijlen naar meer coachende werkvormen en coachend leiderschap. Voor een Surinaamse ontwikkelingsgerichte coach interessant om bewust van te zijn.

Trainingen coachend leiderschap 2019

Dat er binnen Surinaamse organisaties een verschuiving gaande is naar leiderschap waarbij medewerkersontwikkeling steeds belangrijker geacht wordt, blijkt wel uit het feit dat in oktober 2019 leidinggevenden van zes organisaties en een hogeschool hebben deelgenomen aan meerdere trainingen ‘coachend leiderschap’ verzorgd in samenwerking met Rudy Vandamme.

Leidinggevenden uitnodigen hun visie op hun huidig leiderschap te verruimen kan er al toe leiden dat men zelfs in een tweedaagse training ‘coachend leiderschap’, een meer op ontwikkeling gerichte houding aanneemt in relatie tot hun medewerkers. Door het trainingsprogramma compleet te maken met coachende gesprektechnieken, een coachingsmodel en competenties vanuit de ontwikkelingsgerichte benadering, leerden de leidinggevenden in een vrij korte tijd voldoende om de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers te ‘zien’ en te ondersteunen.

Vanuit die ondersteuning mogen betere resultaten en gelukkigere mensen verwacht worden. Wat voor mij de belangrijkste reden is om in Suriname de ontwikkelingsgerichte benadering uit te dragen middels organisatieadvieswerk, trainingen en online coaching.

Ben je van Suriname, dan kun je nu je interesse laten blijken voor een volgende bijeenkomst, geleid door Bryan. Je kunt Bryan bereiken op: bryanwalker@coachingcentrum.online 

Interessant? Deel deze pagina!