Ontwikkelingsgericht beoordelen

Beoordelen en liefdevol bezig zijn met de ontwikkeling van jonge mensen, staat voor vele leraren en docenten haaks op elkaar. Op het moment dat ze beoordelen, hebben ze het moeilijk om de leerling een warm hart toe te dragen. Omgekeerd, vaak hebben leraren die een grote liefde hebben voor leerlingen het moeilijk om helder feedback te geven.

In de methodiek van het ontwikkelingsgericht beoordelen wordt het beoordelen een onderdeel van ontwikkelingsgericht werken. Beoordelen helpt de leerling te weten waar hij staat. De beoordeling is een element van een gesprek waarbij de leraar een zone van naaste ontwikkeling opzet voor de leerling. De beoordeling helpt om de leerling uit te dagen, dit zonder de veiligheid en warmte te verliezen dat zo eigen is aan ontwikkelingsgesprekken.

Om ontwikkelingsgerichte beoordelingsgesprekken te voeren moeten leraren leren meerstemmig zijn. Ze kunnen de rol van beoordelen en de rol van coachen  afwisselen. Het blijkt vaak moeilijk voor leraren om te coachen en vooral om beiden te combineren in een fijn ondersteunend gesprek.

De methodiek is al meermaals getest in scholen middelbaar onderwijs en lerarenopleidingen Pabo. Voor het secundair onderwijs werd bovendien een toolbox ontwikkeld van gesprekskaarten die leraren kunnen gebruiken om het gesprek met de leerling te vergemakkelijken.

“Rudy Vandamme en Andrea Thijssen hebben onze hogeschool begeleidt in het traject dat we zijn ingegaan m.b.t. het ontwikkelingsgericht begeleiden van studenten. De visie die zij hebben op begeleiden van studenten heeft ons geïnspireerd. Dit werd in de vervolgtrainingen versterkt door de demonstraties die Rudy gebruikt om te laten zien wat hij bedoelt met ontwikkelingsgericht beoordelen. Andrea is analytisch in het leerproces van collega`s en heeft een scherpe blik voor mogelijkheden. In het oefenen helpen haar ontwikkelingsgerichte interventies om verder te komen bij het schakelen tussen de verschillende rollen. De situaties en voorbeelden die in het hier en nu ontstaan worden door hen opgepakt en meegenomen in het leerproces. Andrea en Rudy stemmen voortdurend organisatorisch en inhoudelijk af op de behoeften van de hogeschool. We kijken dan ook terug op een fijne samenwerking.” (René Paauwe, Driestar Educatief Gouda, Pabo)

Lees de blog Ontwikkelingsgericht beoordelen over dit werk

Voor meer info en het inhuren van een training of lezing: info@rudyvandamme.net

Interessant? Deel deze pagina!