Ontwikkelingsgericht Bemiddelen

Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV) werd opgericht in 2004 door Diana Evers en Rudy Vandamme. Vandaag wordt het geleid door Anouk Moors en Luc Vande Reyde. In Mediv leiden ze deelnemers op om ontwikkelingsgericht met verschillen om te gaan: de verschillen tussen mensen en in zichzelf. Centraal in de opleidingen staat de ontwikkeling van de basishouding van neutrale betrokkenheid waarin we als bemiddelaar aansluiten op wat er leeft op dit moment (in en tussen deze mensen), waar ze beweging in willen krijgen en wat ze nodig hebben om hun gezamenlijke doel te bereiken. Dit vanuit het vertrouwen in het proces, de expertise, kracht en mogelijkheden van de cliënten. De rijkdom aan aangeleerde methodieken helpen cliënten om te kijken naar wat nodig is, wat in de weg staat om in de gewenste beweging te komen, zichzelf en elkaar te begrijpen en te verbinden. Door de cliënten ontwikkelingsgericht te gidsen door het beproefde bemiddelingsproces kunnen zij zelf tot de voor hen op dit moment gepaste uitkomst komen en tot concrete afspraken die hiertoe leiden.

Het Ontwikkelingsgericht bemiddelen speelt in op verschillende lagen van ontwikkeling:

  1. De persoonlijke ontwikkeling van elk individu betrokken in het bemiddelingsproces. Een conflict is een uitnodiging om zowel eigen waarden als eigen schaduwen en patronen onder zelfsturing te brengen.
  2. De ontwikkeling van het geheel waartoe partijen behoren en dat ze herkennen als een gemeenschappelijk goed. Het in bewustzijn brengen van dit geheel creëert de motivatie om oplossingen te vinden.
  3. De ontwikkeling van hoe we met conflicten en verschillen omgaan in deze maatschappij. Elke bemiddelingsproces is een oefening om het anders om te gaan met conflicten en verschillen.
  4. De ontwikkeling van de bemiddelaar. De bemiddelaar ontwikkelt zichzelf als mens en als professional. Hij oefent zich ook in triadisch werken en brengt wijsheid binnen in de context.

Interessant? Deel deze pagina!