Large scale

Hoe benut je de kracht van de cirkel als je met grote groepen werkt? Ook als je tientallen of zelfs honderden deelnemers hebt?

We kennen de kwaliteit van de Ontwikkelcirkel voor groepen tot 15. Hoe gaan we aan de slag met grotere groepen?

De Ontwikkelingsmethodiek voor grote groepen (‘large scale intervention’) verschilt van art of hosting, worldcafé en open space technieken. Volgens ons slagen deze methoden er onvoldoende in om iedereen te betrekken tot één grotere beweging waartoe de opdrachtgever zijn groep wil engageren. De kenniscreatie is ook niet geconsolideerd genoegd in een collectief besluit. 

Om duurzame resultaten te komen van grote bijeenkomsten zijn we tot drie methoden gekomen.

  1. De community cirkel: eerst wordt kennis in subgroepen  verzameld. Daarna gaat de ganse groep in één grote cirkel zitten. In de cirkel wordt op integere manier ervaringen en inzichten gedeeld.  Maximum aantal deelnemers is 50 (de deelnemers moeten in de zaal nog in één cirkel kunnen zitten). De methode heeft zijn nut bewezen als je wil dat een grote groep mensen gezamenlijkheid ervaart en er emotionele verbondenheid ontstaat.
  2. De expert cirkel: een combinatie  van expert input, gefaciliteerde subgroepen, en kenniscreatie. De expert vertelt zijn verhaal en de deelnemers krijgen vragen hoe ze zich verhouden met de input. De subgroepen worden gefaciliteerd zodat in elke subgroep geconsolideerde kennis en besluiten ontstaan. Deze inzichten van de groepen worden door de facilitatoren in de grote groep gepresenteerd. Deze methode is erg nuttig als de deelnemers nog nood hebben aan degelijke informatie. Vervolgens kunnen ze zich ermee verhouden en positie nemen. Een mehtode die erg nuttig is in educatief verband of managementstrategie (‘wat denken jullie van…’)
  3. Referendum: met de online tool Mentimeter (mensen beantwoorden vragen via hun smartphone) draagt iedereen anoniem bij tot groepsresultaten. De verzamelde kennis wordt onmiddellijk gevisualiseerd op het scherm. De resultaten leiden tot besluiten waar de opdrachtgever mee verder kan. In deze methode kan een theateropstelling gebruikt worden met een groot aantal deelnemers. Deze methode werkt zeer goed in organisatie of verenigingen die op een democratische wijze willen laten stemmen of informatie willen verzamen over hun doelgroep.
  4. Combinatie van vorige: bijvoorbeeld een expert of leidinggevende geeft input en met de mentimeter worden goed voorbereide vragen via smartphone beantwoordt.

ONS AANBOD: eerst wordt samen met de opdrachtgever de doelstelling scherp gesteld en de juiste vorm gekozen. Afhangend van de vorm hebben we facilitatoren ter beschikking om het geheel te leiden.

Stel je vraag rechtstreeks aan Rudy:

info@rudyvandamme.net

Interessant? Deel deze pagina!