Coaching in context

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op het werk van coaches en hoe reageren zij daarop? En omgekeerd: welke invloed oefent coaching uit op de maatschappij?

Jikke de Ruiter betoogt dat het werk van begeleidingskundigen zoals ze het nu doen, niet compleet is en dat begeleiders de samenleving samen met onze cliënten moeten onderzoeken om tot eigentijdse antwoorden te komen. Daarvoor hebben we nieuwe professionele patronen nodig, moeten we andere competenties toevoegen aan ons repertoire en dient onze professionele taal kritisch te worden bezien.

Jikke de Ruiter heeft het tot haar missie gemaakt om via reflectie en dialoog de maatschappelijke context van coaching in bewustzijn te brengen. Daarmee geeft ze invulling aan het groter geheel waartoe coaching behoort. Coaches zouden veel bewuster kunnen bezig zijn om hun bijdrage aan de maatschappij te expliciteren. Doen ze dat niet, dan dreigt steeds het gevaar dat coaches onbewust een bestaand maatschappelijk bestel in stand houden. Een bestel waar hun cliënten juist slachtoffer van zijn.

Jikke de Ruiter schreef hierover een interessant boek met getuigenissen en kritische stellingname van filosofen en maatschappijkritici. Bovendien is zij initiatiefnemer van de PAC, platform van autonome coaches. Ze organiseert in Utrecht, in samenwerking met het LVSC, bijeenkomsten om het groter geheel van coaching maatschappijkritisch ter sprake te brengen.

Meer info: www.jikkederuiter.nl

Interessant? Deel deze pagina!