Bildung 3.0

Dat het niveau in je persoonlijke ontwikkeling correleert met resultaten, is ondertussen al bewezen voor de rol van leidinggevenden (Kegan&lahey, 2016). Dat het ook nodig is om de volgende decennia met zijn allen de transities in de samenleving vorm te geven, is nog nieuw. Anderson & Björkman hebben er een studie aan gewijd: om iedereen aan boord te krijgen, om polarisering en fundamentalisme te vermijden, zullen wij als samenleving moeten investeren in de grondhouding van burgers.

We zijn in het Netwerk erg gericht om de maatschappelijke missie van de benadering. We zijn er van overtuigd dat de ontwikkelingsmethodiek een belangrijke bijdrage zou kunnen zijn voor de ‘upscaling’ van hetgeen we al weten dat goed werkt. Denk maar aan leren dialogiseren, leren onderzoeken, leren je eigen mening op zij zetten, patronen leren zien, meervoudige perspectieven kunnen innemen, durven niet-weten, bereid zijn stappen te zetten zonder te weten waar je uitkomt, enz.

Dit is een erg nieuw project maar zal in de werking van het netwerk een grote rol gaan spelen. Diverse partners en andere netwerken, zoals PAC, de Kring Andragologie van de UvA, T4T, zijn medestanders in deze zoektocht. Daarnaast zijn er diverse internationale contacten rond ‘co-working places’ die expliciet gericht zijn op het uitwerken van Bildung 3.0.

Omdat persoonsvorming tot de kern behoort van de Ontwikkelingsgerichte grondhouding, zul je in elke cursus of bijeenkomst er het kader en de ondersteuning voor krijgen.

Interessant? Deel deze pagina!