Waartoe?

Dit netwerk wil met de verspreiding van de Ontwikkelingsgerichte Benadering bijdragen aan de belangrijke rol die professionals spelen in maatschappelijke ontwikkeling. Professionals kunnen een verschil maken.

Ze nemen het voortouw in de transitie die de samenleving doormaakt. Ze hebben een voorbeeldfunctie.

Het netwerk Ontwikkelingsgericht! richt zich naar een diverse waaier van professionals binnen en buiten organisaties:

 • Coaches
 • Adviseurs
 • Change makers
 • Trainers
 • Consultants
 • Leraren
 • Leidinggevenden
 • Huisartsen
 • Social work
 • psychotherapeuten
 • Idealisten

De missie van het netwerk Ontwikkelingsgericht is professionals aan te moedigen ontmoeting, bewustwording en zingeving centraal te stellen en een actieve rol op te nemen in maatschappelijke transities.

Ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de filosofie en methodieken van dr. Rudy Vandamme, bezieler van het Netwerk.
leiderschap

Professionele Identiteit

Vroeger werkte de professional zo objectief mogelijk en zette zijn specialisme in om de ander te helpen.

​Ontwikkelingsgericht Werken is een concretisering van 3 ontwikkelingslijnen in de identiteit van de professional:

 1. ​De professional voegt menselijke warmte en ontmoeting toe aan zijn objectieve ingesteldheid. Hij laat daarbij de zelfsturing bij de ander.
 2. ​De professional bekijkt de ander niet alleen in zijn aanmelding, hij bekijkt de ander als totale mens.
 3. ​De professional zal naast kennis en techniek, ook andere kanalen gebruiken. Hij kan beeldend denken en kan intuïtie aanwenden.

Het Ontwikkelingsgericht Werken wil uitdrukkelijk een toevoeging en geen vervanging zijn aan de bestaande manieren hoe mensen professioneel bezig zijn.

Stichtend Comité

OPRICHTing

Het netwerk is gestart in 2016.

De volgende mensen hebben twee jaar elkaar maandelijks ontmoet en met de methodiek van de Ontwikelcirkel de fundamenten gelegd van dit netwerk:  Lore Claeys, Lieve Vander Linden, Inge Boedts, Ann Sterckx, Koosje de Vries, Niki Nelissen, Renske Douwes Dekker, Hans Van der Veen, Rudy Vandamme

Interessant? Deel deze pagina!