Missie van het netwerk

Dit netwerk wil met de verspreiding van de Ontwikkelingsgerichte Benadering bijdragen aan de belangrijke rol die professionals spelen in maatschappelijke ontwikkeling. Professionals kunnen een verschil maken.

Ze nemen het voortouw in de transitie die de samenleving doormaakt. Ze hebben een voorbeeldfunctie.

Het netwerk Ontwikkelingsgericht! richt zich naar een diverse waaier van professionals binnen en buiten organisaties:
leidinggevenden, leraren, huisartsen, maatschappelijke werkers, architecten, advocaten, paramedische hulpverleners, psychotherapeuten, coaches, beleidsondersteuners, CEO, stafmedewerkers.

De missie van het netwerk Ontwikkelingsgericht ! is professionals aan te moedigen ontmoeting, bewustwording en zingeving centraal te stellen.

Een Ontwikkelingsgerichte professional laat zich onderscheiden door zijn engagement om het drievoudig hart toe te passen.

Ontwikkelingsgericht werken is gebaseerd op de filosofie en methodieken van dr. Rudy Vandamme, bezieler van het Netwerk.
leiderschap

Professionele Identiteit

Vroeger werkte de professional zo objectief mogelijk en zette zijn specialisme in om de ander te helpen.

​Ontwikkelingsgericht Werken is een concretisering van 3 ontwikkelingslijnen in de identiteit van de professional:

  1. ​De professional voegt menselijke warmte en ontmoeting toe aan zijn objectieve ingesteldheid. Hij laat daarbij de zelfsturing bij de ander.
  2. ​De professional bekijkt de ander niet alleen in zijn aanmelding, hij bekijkt de ander als totale mens.
  3. ​De professional zal naast kennis en techniek, ook andere kanalen gebruiken. Hij kan beeldend denken en kan intuïtie aanwenden.

Het Ontwikkelingsgericht Werken wil uitdrukkelijk een toevoeging en geen vervanging zijn aan de bestaande manieren hoe mensen professioneel bezig zijn.

Ontwikkelingspad

>Bij het NPOW heb je alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.

>​Je voelt je al thuis in ontwikkelingsgericht werken en bent bekend met inspiratiebronnen zoals boeken, opleiding of via contacten.

​>Als Ontwikkelingsgerichte professional kun je lid worden en je verbinden aan het netwerk. Gezamenlijk kun je je verder ontwikkelen en ondernemen.

>Als Ontwikkelingsgerichte professional kun je ambiëren om een ​ k(l)eurmerk te krijgen, wat bijdraagt aan je professionele kwaliteit en onderscheidend vermogen. We leren je graag kennen in jouw houding, visie, ambitie en werkwijze, waarbij je de gelegenheid hebt om jezelf te presenteren.

Graag tot ziens!

Wie zijn we?

Stichtend Comité

OPRICHTERS

Lore Claeys, Lieve Vander Linden, Inge Boedts, Ann Sterckx, Koosje de Vries, Niki Nelissen, Renske Douwes Dekker, Hans Van der Veen, Rudy Vandamme

Interessant? Deel deze pagina!