Beschikbaar voor:

Contactgegevens:

Simon Henk Luimstra

Helpen ontwikkelen, dat doe ik graag!

Ik ben teamleider bij sport en cultuur gemeente Emmen en tegelijk onderwijsvernieuwer in het MBO Drente college.

Ik word gelukkig van ‘Doeners leren dromen en dromers leren doen’.
Emancipatie, eigenaarschap, zelfregie en persoonlijke- of professionele ontwikkeling zijn voor mij belangrijke thema’s. Daar maak ik het verschil. Dus mensen begeleid uit hun comfortzone durven laten gaan. Dit doe ik graag in onderwijssettingen, bij inwonersperspectieven en bij publieke professionals. Vanuit die ervaring zie ik mensen zichzelf ontwikkelen. Mijn kennis en vaardigheden op dit gebied zet ik graag voor een betere samenleving met meer eigen regie. Interessante vragen zijn dan: Hoe kunnen mensen, afdelingen, organisaties elkaar versterken? Op welke wijze kun je met elkaar een verbinding aangaan zodat er synergie ontstaat, maar er ook genoeg ruimte overblijft voor je eigen zelf?

Als overtuigd publiek professional met lef bouw ik graag bruggen tussen de vaak nog te vaak gescheiden werelden van de overheid, het onderwijs en de maatschappij. Ik koppel daarbij diverse theorieën aan praktijkervaring. Want alleen wat in de echte wereld werkt telt.

Ik vind het interessant me te laten inspireren door de meervoudige realiteit van meerdere stakeholders en top-down en bottom-up wensen en dan met frisse blik het verschil te maken. Ik bied hulp bij integrale beleidsprocessen (als inspirator, adviseur of uitvoerder), bij het inrichten van vernieuwende onderwijsprocessen en ben graag sparringpartner voor collega-professionals (coach, training of intervisie). Of voor groepen uit de samenleving! Kortdurend of wat langer.

Hoe doe ik dat?

Ik doe dat door doeners op eigen wijze uitnodigen om ruimte te maken voor reflectie, hun (werk) omgeving vanuit rust en aandacht te bekijken en hun talenten, passies en eigen kwaliteiten voluit in te zetten. En door dromers op eigen wijze uitnodigen om vanuit praktisch handelen te reflecteren en continue de nieuwe situatie aan te passen. Dat is wat ik wil bereiken, zowel voor individuen als organisaties. Zo ontstaat emancipatie en zelfregie. Zo ontstaat ontwikkeling en eigenaarschap. Mijn eigen passie, reflectiviteit, eigen-wijsheid, creativiteit, sensitiviteit en inventiviteit kan ik hierbij optimaal inzetten.