KLEURMERK

Het Netwerk organiseert de toekenning van een keurmerk dat we graag een kleurmerk noemen. We kiezen voor die relativerende speelse noot: we noemen onszelf  ‘kleurwerkers’. Anderzijds vinden toch dat we mogen vragen dat je kleur bekent, een keuze maken om te werken vanuit dit gedachtengoed.

Ontwikkelingsgericht!

Door het kleurmerk onderscheid je je. Je wordt door de buitenwereld herkend als een Professional in Ontwikkelingsgericht Werken.

Met dit kleurmerk kom je op de Google kaart en lijst van mensen die aangesproken kunnen worden voor coaching, training, teambegeleiding, organisatieontwikkeling, lezingen, enz.

 

ONTWIKKELINGSGERICHTE PROFESSIONALS WERKEN MET HET DRIEVOUDIG HART:

1. Co-creatieve dialoog

De professional geeft zijn samenwerking met de cliënt vorm in een co-creatieve dialoog:

 1. hij ontmoet de cliënt als mens;
 2. creëert een onderzoekende wij-samenwerking;
 3. laat de zelfsturing bij de ander;
 4. zet interne gevoelens en gedachten gecontroleerd in binnen de dialoog;
 5. laat een ontwikkelingsruimte ontstaan.
drievoudig hart

2. Je eigen ontwikkeling

De professional heeft aandacht voor zijn persoonlijke ontwikkeling en ziet het als een integraal onderdeel van het professioneel bezig zijn:

 1. hij heeft zijn eigen patronen, valkuilen en allergiezones onder zelfsturing;
 2. is meerstemmig en varieert verschillende rollen ten opzichte van de cliënt;
 3. kadert zijn werk en deskundigheid in een hoger doel;
 4. groeit levenslang in wijsheid en liefde;
 5. heeft een gezonde levensstijl en bewaakt de balans werk-leven;
 6. heeft met collega’s intervisie en samenwerking.

3. Integrale Methodiek

De professional werkt met een specifieke methodiek:

 1. hij laat zich inspireren door een holistisch en gelaagd wereldmodel;
 2. werkt met het Vorkmodel om voortgang als gelaagde ontwikkeling te structureren;
 3. en met de Ontwikkelcirkelmethode om gelaagde ontwikkeling te brengen in teams;
 4. hij maakt gebruik van de Ontwikkelingsformule waarmee de attitude methodisch verankerd wordt. 

Het kleurmerktraject

Een kleurmerk bekomen gebeurt in een stappen. Zoals je kunt merken, gaat het niet zozeer over een maakbaar of koopbaar traject, maar over een authentieke weg van ontwikkeling en verbinding met een gemeenschap van professionals die je voorgingen.

Stap 1: Leer het netwerk kennen

Je laat je kennen via deze e-mail: info@ontwikkelingsgericht.org. Heb je het gevoel dat deze club iets voor jou is, aarzel dan niet contact op te nemen. We kunnen in gesprek gaan via telefoon, skype, facetime of what’s app. In eerste instantie is het belangrijk dat je polst of je aan een kleurmerktraject wat zou kunnen hebben. Een eerste gesprek is geheel gratis.

Blijkt uit dit gesprek dat je vanuit je vooropleiding en kennis met de benadering al voldoende in huis hebt, dan nodigen we je uit om dadelijk in te schrijven voor de driedaagse masterclass met Rudy en collega’s (te Hilvarenbeek) en/of aan te sluiten bij een ontmoetingscirkel. Hebben we het sterk gevoel dat dit niet je weg is, dan zullen we daar helder in zijn, advies geven voor het volgen van een basisopleiding bijvoorbeeld.

Stap 2: Participeren in een ontmoetingscirkel

Niet verplicht, maar sterk aanbevolen, is het aansluiten bij een ontmoetingscirkel. Het gaat immers om samenwerken en netwerken. Samen met andere geïnteresseerden en onder leiding van kleurwerkers exploreer je hoe je je verhoudt met het Ontwikkelingsgericht werken. Dit dient om je te introduceren in onze gemeenschap en aan netwerking te beginnen doen. De avonden gebeuren ‘ten huize van’ en kosten meestal € 10,- per avond, kostenbijdrage. Vraag per email aan welke actuele ontmoetingscirkels er gepland zijn. Je hoeft daarbij stap 1 niet noodzakelijk gedaan te hebben.

Stap 3: Kleurmerk masterclass van drie dagen

De meeste mensen die ons netwerk vervoegen, zijn al degelijk opgeleid in coaching, facilitatie, nlp of mediation. Blijkt dat je over voldoende competenties beschikt, en bovendien je ontwikkelingsgericht in werk en leven wil staan, dan wordt je verwelkomd in de driedaagse masterclass. Deze losse drie dagen zijn geen training, maar helpen om via oefeningen, dialogen en feedback, de ontwikkelingsgerichte benadering te verinnerlijken. Een kleurmerk bekomen, is immers een intens proces van keuzes, verhoudingen en beslissingen. De bijdrage van de masterclass kost slechts € 750,- (excl. BTW) cateringkosten  en  bio-lunch inbegrepen.

Kijk bij AANBOD voor de data van de eerstvolgende kleurmerktraining.

Stap 4: ceremonie

Blijkt uit de masterclass dat je helemaal mee bent met de Ontwikkelingsgerichte Benadering, zowel qua competenties, als qua attitude, dan gaan we je graag het kleurmerk toekennen. De toekenning is kosteloos. Voor het bijwonen van de dag zijn er cateringkosten.

We organiseren een keer per jaar een ceremonie waarbij we op een rituele wijze je het kleurmerk toekennen. Ondertussen ben je allicht geïntegreerd in onze gemeenschap, gaan we samen ondernemen en mooi werk doen in bedrijven, overheden, scholen, buurten, transitie-initiatieven, enz.

Voordelen van het k(l)eurmerk:

 • Je onderscheidt je en wordt door klanten herkend.
 • Je gebruikt de stempel op je website en in je marketing.
 • Je werkt nauw samen in een kring van professionals.
 • Je komt op een publieke lijst en kaart te staan van ‘Professionals in het Ontwikkelingsgericht Werken’ waardoor je door externen gecontacteerd kunt worden voor lezingen, trainingen, coachingtrajecten, teambegeleiding en organisatieontwikkeling.

​De belangrijkste bedoeling van het k(l)eurmerk is herkenbaar te worden in het specifieke van het Ontwikkelingsgericht Werken en samen met anderen deze benadering verder te verspreiden (via onderwijs, training, coaching, consultancy, onderzoek, enz).

Register kleurmerkdragers

Hieronder vindt u het register van Kleurmerkdragers. De mensen in deze lijst hebben het K(l)eurmerk Professional in Ontwikkelingsgericht Werken. 

   Interessant? Deel deze pagina!